Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

0250 3ae6
Reposted fromtytek tytek viacocciuella cocciuella

February 04 2018

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viairmelin irmelin
2970 dcea 750
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

January 28 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Przepraszam.
Za to co zrobiłam.
I za to czego nie zrobiłam.
Ale starałam się,
Chciałam dobrze.
Ale jak zawsze spierdoliłam.
— xxx.kwiatek.xxx (via xxxkwiatekxxx)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
5451 9529
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask viairmelin irmelin
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
5754 885e
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin

"Depressed? Do something that makes you happy!"

little-sound:

edrecoveryprobs:

image

I HAVE NEVER SEEN THIS EXPLAINED BETTER THANK YOU SQUIDWARD

Reposted fromnumberers numberers viairmelin irmelin
8779 b8a7
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
9095 b673
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
5893 aeea
Reposted fromochgod ochgod viablackheartgirl blackheartgirl
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viablackheartgirl blackheartgirl
4702 f58f
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl