Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

4988 0565 750
Reposted fromZircon Zircon viablackheartgirl blackheartgirl
1222 b741
Reposted fromfatman fatman viapsychojunkie psychojunkie
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
2514 86b7
Reposted from4777727772 4777727772 viaumie-ranko umie-ranko
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viablackheartgirl blackheartgirl
6793 7670
Reposted frommatuszczak matuszczak viastylte stylte

August 17 2018

Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahoneybunny honeybunny
5744 611b 750
Reposted frompera pera viafutureiscoming futureiscoming
1394 ffa0
6660 d8a4 750
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
3640 caf4 750
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viatbtf tbtf
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viablackheartgirl blackheartgirl
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
2367 0ffa
Reposted fromkdrama kdrama viablackheartgirl blackheartgirl
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl