Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

19:20
6329 59a4
Poradnik pozytywnego myślenia
19:17
2145 3766
Reposted frommuha muha viairmelin irmelin
19:15
8796 39a8
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

June 09 2019

19:05
0071 495c
Reposted frompunisher punisher viaaunds aunds
19:04
6971 8189 750
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
19:04
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
15:59
2164 059d
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
13:16
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako
13:16
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianyaako nyaako
13:16
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder vianyaako nyaako
13:12
13:10
5329 1ad9 750
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
13:10
3908 0045
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin

May 27 2019

16:52
4860 245a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:08
9486 8c27
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
16:08
4837 e53c
Reposted fromkarahippie karahippie vianyaako nyaako
16:08
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vianyaako nyaako
16:07
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt viaguerriera guerriera
15:03
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
15:03
0740 6aed
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl