Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

0669 1f04
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaconcarne concarne
3440 345e 750
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne

June 23 2018

Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaguerriera guerriera

June 22 2018

June 21 2018

Why?
Reposted fromnebthat nebthat viablackheartgirl blackheartgirl

June 20 2018

June 11 2018

Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacorvax corvax

June 10 2018

0836 82c1
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viailovegreen ilovegreen
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart - Trzy oblicza pożądania
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianieobecnosc nieobecnosc
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście
— P. Adamczyk 'Pożądanie mieszka w szafie'
Reposted fromladydreamer ladydreamer viabluejane bluejane
3376 b03e

June 09 2018

Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt via2708 2708
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt via2708 2708

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaBloodEve BloodEve

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl