Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

5291 7907
Reposted fromgreggles greggles vianyaako nyaako

September 06 2017

5400 2502
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viairmelin irmelin
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle vianysqui nysqui
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu vianysqui nysqui
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianysqui nysqui
1410 6170
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
3025 f6b7
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
1437 ea19
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin
4822 ce21
Reposted fromLittleJack LittleJack vianyaako nyaako


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
2074 25a1
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaanakarenina anakarenina
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viablubra blubra
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viablackheartgirl blackheartgirl
5720 e636 750
Poezje vol.2
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viablackheartgirl blackheartgirl
4824 63b5
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl