Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
2273 03dd

April 16 2018

Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
8606 af95 750
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

April 15 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
2283 2c26
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
9490 8fca 750

shiftythrifting:

Bought this one

Reposted fromsimonsayer simonsayer viairmelin irmelin
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme vianyaako nyaako
chore sytuacje to moja specjalność
Reposted fromdygoty dygoty vianyaako nyaako
Nie tęsknię za Tobą. Tęsknię za tym stanem w którym byłam mając Cię obok.
— Aleksandra Steć
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viablackheartgirl blackheartgirl
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viablackheartgirl blackheartgirl
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viairmelin irmelin

February 05 2018

0250 3ae6
Reposted fromtytek tytek viacocciuella cocciuella

February 04 2018

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viairmelin irmelin
2970 dcea 750
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

January 28 2018

Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Przepraszam.
Za to co zrobiłam.
I za to czego nie zrobiłam.
Ale starałam się,
Chciałam dobrze.
Ale jak zawsze spierdoliłam.
— xxx.kwiatek.xxx (via xxxkwiatekxxx)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
5451 9529
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl