Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

5576 fdab 750
Reposted fromdelgada delgada viairmelin irmelin
9470 2b45 750
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
6557 6326
Reposted fromcorvax corvax
8023 e615 750
2762 611b
Reposted fromkrzysk krzysk vianyaako nyaako

May 28 2017

0842 68bb

May 25 2017

4509 a884 750
5717 0417
Reposted fromNajada Najada viablubra blubra

May 22 2017

6102 2f3f 750
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaumie-ranko umie-ranko

May 20 2017

7422 a610
2378 7640 750
„Przekrój” nr 2/17
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablubra blubra
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viablubra blubra
0681 cabb

serious:

you’ll be fine 

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl