Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

4048 debb
Reposted fromParty-on Party-on viaBloodEve BloodEve
4813 9b93
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaBloodEve BloodEve
3176 ff76 750
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viay-xcv-y y-xcv-y
8120 6697
Reposted frommirosia mirosia
8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck viablackenedsky blackenedsky
Reposted fromgruetze gruetze viagabrynia gabrynia
I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham, że jest tu źle i serio tęsknie.
Reposted fromnataliana nataliana viapannaniczyja pannaniczyja
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapannaniczyja pannaniczyja
6986 65c3
Reposted fromwindingroads windingroads viagabrynia gabrynia
8169 d018
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaawkwardx awkwardx
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawkwardx awkwardx
8313 02c1
Reposted fromGIFer GIFer viagingerglue gingerglue
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakentoquer kentoquer
0229 7bf7
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
7261 5cb3
6371 3db5 750
Reposted fromlydjav lydjav viacocaineblues cocaineblues
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakentoquer kentoquer
Wiem, że wszyscy potrzebujemy czasem usłyszeć od innych, że im też czasem się nie udaje, że nie dają rady, potykają się i przegrywają ze swoimi słabymi stronami. W świecie, gdzie często tworzy się iluzje perfekcji, zwłaszcza na użytek internetowej widowni, konieczne jest pokazywanie tego, że w prawdziwym życiu nikt nie jest ideałem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianyaako nyaako
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl