Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

1075 563d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaviajero viajero
7521 45d2
Reposted fromolalaa olalaa viatiredeveryday tiredeveryday
2742 eea3
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
2200 ba3c
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychojunkie psychojunkie
9123 e411
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viablackheartgirl blackheartgirl
0297 0f76

serious:

who were you?

Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja viaNoCinderella NoCinderella
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaNoCinderella NoCinderella
Czuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
8590 c0ef 750
Reposted fromrol rol viaNoCinderella NoCinderella
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viaNoCinderella NoCinderella

July 15 2018

A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viabigevilgrin00 bigevilgrin00
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
5315 3a55 750
Reposted frommagdenvja magdenvja viablackheartgirl blackheartgirl
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viathesmajl thesmajl

July 13 2018

9411 5d98
Reposted fromShini Shini viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl