Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaNoCinderella NoCinderella
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaNoCinderella NoCinderella

August 05 2018

Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viachlodnawdowa chlodnawdowa
2742 eea3
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl

August 04 2018

3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viathesmajl thesmajl
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromfx00 fx00 viatbtf tbtf
6903 90a0
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viafoina foina

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

July 20 2018

7410 5269 750
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
5781 d909 750
Reposted fromkatisz katisz viablackheartgirl blackheartgirl
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaNoCinderella NoCinderella
2983 5606 750
Reposted fromahora ahora viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl