Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

14:16
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaNoCinderella NoCinderella
14:14
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaNoCinderella NoCinderella

August 05 2018

12:49
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
12:48

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viachlodnawdowa chlodnawdowa
12:45
2742 eea3
12:45
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl
12:43

August 04 2018

23:09
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viathesmajl thesmajl
23:07
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
23:06
Reposted fromfx00 fx00 viatbtf tbtf
23:05
6903 90a0
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viafoina foina
23:05

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
23:04

July 20 2018

22:41
21:57
7410 5269 750
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
21:57
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
20:02
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
19:40
5781 d909 750
Reposted fromkatisz katisz viablackheartgirl blackheartgirl
19:38
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaNoCinderella NoCinderella
19:35
2983 5606 750
Reposted fromahora ahora viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl