Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

1394 ffa0
6660 d8a4 750
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
3640 caf4 750
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viatbtf tbtf
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viablackheartgirl blackheartgirl
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
2367 0ffa
Reposted fromkdrama kdrama viablackheartgirl blackheartgirl
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaNoCinderella NoCinderella
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaNoCinderella NoCinderella

August 05 2018

Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viachlodnawdowa chlodnawdowa
2742 eea3
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl

August 04 2018

3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viathesmajl thesmajl
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromfx00 fx00 viatbtf tbtf
6903 90a0
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viafoina foina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl