Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

18:31
1394 ffa0
16:31
6660 d8a4 750
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
16:29
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
14:23
3640 caf4 750
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
14:21
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viatbtf tbtf
14:21
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viablackheartgirl blackheartgirl
14:19
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
14:17
2367 0ffa
Reposted fromkdrama kdrama viablackheartgirl blackheartgirl
14:16
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
14:16
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaNoCinderella NoCinderella
14:14
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaNoCinderella NoCinderella

August 05 2018

12:49
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
12:48

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viachlodnawdowa chlodnawdowa
12:45
2742 eea3
12:45
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viablackheartgirl blackheartgirl
12:43

August 04 2018

23:09
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viathesmajl thesmajl
23:07
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
23:06
Reposted fromfx00 fx00 viatbtf tbtf
23:05
6903 90a0
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viafoina foina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl