Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

18:38
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
18:21
6437 b5ae
Reposted fromnyaako nyaako
18:21
6454 12e1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
18:20
6449 fab0
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

August 20 2019

22:48
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
22:39
  • person: you're really cute
  • me: are you making fun of me
22:37
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viairmelin irmelin
22:35
3468 4a97
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

June 26 2019

22:20
22:18
22:18
22:18
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viafutureiscoming futureiscoming
22:17
3390 523c
22:14
9974 e51a
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle

June 16 2019

19:43
1760 69c1
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viairmelin irmelin
19:40
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
19:39
19:39
4547 c299 750
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viairmelin irmelin
19:38
9974 e51a
Reposted fromnyaako nyaako viapsychojunkie psychojunkie

June 11 2019

19:20
6329 59a4
Poradnik pozytywnego myślenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl